Vergoedingen


Algemeen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts voor specialistische GGZ (S-GGZ). Er moet dan sprake zijn van (het vermoeden van) een psychiatrische diagnose (DSM-5 diagnose).


Gecontracteerde zorg

Voor 2019 heb ik contracten afgesloten met Menzis en Zilveren Kruis (en daaraan gelieerde labels). Er is dan sprake van volledige vergoeding na betaling van het eigen risico.

Achmea.jpg
Menzis.jpg

 

Ongecontracteerde zorg

Ben u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan wordt mogelijk een deel van de behandelkosten vergoed. U kunt bij uw zorgverzekeraar daar informatie over inwinnen.