Praktijk

Psyconsult-3493.jpg
 
 

PsyConsult Culemborg biedt onderzoek en behandeling bij psychiatrische en/of psychische problemen.

Naast reguliere behandelingen, bied ik consultatie en advies aan huisartsen en praktijkondersteuners (POH-GGZ) in het kader van samenwerking met de eerste lijn.


Onderzoek

Onderzoek (ofwel psychiatrische diagnostiek) wordt ingezet om helderheid te verkrijgen over de aard van uw klachten. In de diagnostische fase (twee-drie gesprekken) staan we stil bij waar u last van heeft en waar uw klachten mee samen kunnen hangen. Er is zowel aandacht voor de actuele problematiek alsook eerdere gebeurtenissen in uw leven. Wat kan verklaren waarom u juist nu klachten heeft? Het opsporen van mogelijke etiologische factoren (zoals lichamelijke oorzaken, erfelijke belasting, sociale factoren en kwetsbaarheid op grond van de ontwikkeling, levensloop, persoonlijkheidstrekken, copingstijl en afweermechanismen) is hierbij van belang.

De diagnostische fase wordt afgesloten met een beschrijvende diagnose en eventueel behandeladvies. De behandeling kan, indien gewenst, in mijn praktijk uitgevoerd worden.


Behandeling

Een behandeling is gericht op het verminderen van actuele klachten of het beter leren omgaan met bepaalde klachten. Daarnaast kan het belangrijk zijn om inzicht te krijgen in bepaalde denk- en gedragspatronen: waarom zijn bepaalde gedragingen ontstaan, wat zijn mijn overheersende denkpatronen en waarom leiden deze steeds tot problemen.

Dus kort gezegd is een behandeling erop gericht om u weer op weg te helpen.

In mijn praktijk biedt ik psychiatrische behandeling (door middel van medicatie en gesprekken) en psychotherapie.


Er zijn veel verschillende technieken uit verschillende therapiestromingen. Van de therapievormen die ik gebruik zijn schematherapie, EMDR en elementen van cognitieve gedragstherapie de belangrijkste. Deze behandelingen kunnen eventueel gecombineerd worden met een medicamenteuze behandeling.


In de praktijk is het ook mogelijk om alleen een medicamenteuze behandeling in te zetten, bijvoorbeeld het instellen op medicatie bij AD(H)D. Ook vragen over het actueel medicatiegebruik, kan geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.


Tijdens de behandeling zullen de klachten periodiek geëvalueerd worden. Tevens wordt daarbij gebruik gemaakt van vragenlijsten, die u per mail toegezonden krijgt. Er zijn een aantal vaste momenten waarop u die vragenlijst zal invullen (start, tussentijds en einde van de behandeling).


E-Health

In mijn praktijk maak ik gebruik van e-health modules van Therapieland.

Door de inzet van e-Health in het behandeltraject kan de tijd tussen behandelingen effectiever besteed worden. Door gebruik te maken van de modules kunt u zich beter voorbereiden op de gesprekken en wordt zelfredzaamheid vergroot.


Verdere informatie

Cliënteninformatie

Kwaliteitsstatuut

Privacystatement